Easy PDPA Logo
DPO Working Documents Package

เมื่อบริษัทมีการแต่งตั้ง DPO หรือคณะทำงานด้านข้อมูลส่วนบุคคล ที่จะเข้ามากำกับดูแลข้อมูลส่วนบุคคล และ DPO ก็มีหน้าที่ ที่ต้องเข้ามาตรวจสอบ ดูแลเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ข้อมูลส่วนบุคคลได้รั่วไหลออกไปนอกบริษัท ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับเจ้าของข้อมูลได้ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น DPO จำเป็นต้องมีมาตราการ ให้มีการรับเรื่องจากบุคคลหรือฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง มีการตรวจสอบ มีการรายงานผลและแจ้งไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และผู้เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น โดยเอกสารที่จำเป็นต่อกระบวนการหรือเหตุการณ์ทั้งหมดได้ถูกรวบรวมไว้ใน

DPO Working Documents Package

แพ็คเกจที่รวบรวมเอกสารไว้ครบทุกอย่าง สำหรับการทำงานของ DPO


ซื้อทั้งแพ็คจบในราคาเดียว 2,499 บาท


สิ่งที่จะได้รับ

  • Internal Report of the Data Breach (ใช้ภายในบริษัทเมื่อมีพนักงานตรวจพบ Data Breach)
  • DPO Working Paper on the Data Breach Assessment (ใช้สำหรับ DPO ในการบันทึก เมื่อเกิดเหตุการณ์ Data Breach)
  • Report Template of the Data Breach to Personal Data Protection Commission (แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับ DPO รายงานต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)
  • Template of the Data Subject Notification Letter relating to Data Breach (แบบฟอร์มที่ใช้แจ้งต่อเจ้าของข้อมูลที่เกิด Data Breach)
  • Data Subject Right Request Form (แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ติดต่อเข้ามาใช้สิทธิในข้อมูล)
  • Instructions (วิธีการใช้งานเอกสารต่างๆ)
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
Privacy Policy
ถ้าคุณมีเว็บไซต์ และมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ตามกฎหมาย PDPA คุณจำเป็นต้องมี Privacy Policy นี้ ในการแจ้งให้ลูกค้าทราบ
HR Privacy Policy Package
แพ็คที่รวบรวมเอกสารด้าน PDPA ไว้ครบทุกอย่างสำหรับ HR ไม่ว่าจะเป็นโนบายฝั่ง HR, เอกสารที่ใช้ในกระบวนการว่าจ้าง รวมไปถึงการขอ Consent
Cookies Policy Package
เว็บไซต์ที่มีการใช้ Cookies จะต้องมีการแจ้ง Cookies Policy ให้ผู้เข้าใช้เว็บทราบ
CCTV Policy
ไม่ว่าคุณจะเป็นร้านค้าหรือบริษัท ที่ติดตั้ง CCTV ที่เก็บรูปใบหน้า ของผู้อื่น ตามกฎหมาย
Marketing & Event PDPA Package
ถ้าหากคุณมีการทำการตลาดแบบออนไลน์ ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า หรือมีการจัดอีเว้นท์ต่างๆ แพ็คเกจนี้สร้างมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับคุณ
Procurement & Vendor PDPA Package
ในกรณีที่มีการจัดซื้อหรือติดต่อและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากภายนอก จำเป็นต้องมีการ แจ้งนโบบายของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยทุกครั้ง
Investor & Director PDPA Package
บริษัทมหาชนในตลาดหลักทัพย์ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่และมีความเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนจำนวนมาก จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการแจ้งถึงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทราบ
Visitor & Building PDPA Package
สำหรับฝ่ายอาคารหรือสถานที่ ที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อ แลกบัตร ติด CCTV รวมถึงการ ตรวจวัดอุณหภูมิในสถานการณ์ COVID 19 จำเป็นต้องมีการแจ้งนโยบายส่วนบุคคลด้วยทุกครั้ง
Data Processing Agreement
เมื่อคุณมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้อื่น หรือรับข้อมูลส่วนบุคคล ตามคำสั่ง แบบฟอร์มนี้
PDPA Consultation
เพิ่มความรู้ PDPA อย่างถูกต้อง ให้กับองค์กรของคุณ ผ่าน EasyPDPA Workshop
easy cookies banner
easy cookies logo
ถ้าคุณมี Cookies ติดตั้งบนหน้าเว็บไซต์ของคุณ คุณมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องแจ้งรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ Cookies และต้องขอความยินยอมจากผู้ใช้ EasyCookies Popup สามารถช่วยคุณจัดการได้ง่ายๆ เพียง 5 นาที
ถ้าคุณมี Cookies ติดตั้งบนหน้า เว็บไซต์ของคุณ คุณมีหน้าที่ตาม กฎหมายที่ต้องแจ้งรายละเอียด...